Cudowny Medalik - historia najbardziej znanego medalika świata

 

Najsłynniejszy medalik świata nazywany Cudownym Medalikiem jest noszony i ceniony przez miliony osób na całym świecie. Jego historia rozpoczęła się w Francji w 1830 roku. Od tego czasu przywiązywane do niego wartości wspomagają w modlitwie, wierze, a także nawróceniu. Jego gorącą orędowniczką była między innymi Św. Matka Teresa z Kalkuty nazywając go „medalem miłosierdzia”.

 

 

Historia objawień – początki medalika

Na 27 listopada 1830 roku datowane jest pierwsze objawienia Niepokalanej Matki Boskiej, którego doświadczyła w Paryżu, w kaplicy przy Rue du Bac, szarytka - siostra Katarzyna Labouré. Według jej późniejszych relacji, widząc Matkę Boską w charakterystycznej pozie z uniesionymi dłońmi, od których rozchodziły się promienie światła, przyjęła misję, by na wzór objawionych wizerunków utworzyć medalik, który będzie wsparciem w wierze dla wszystkich osób potrzebujących w każdym, a zwłaszcza trudnym, czasie. Święta Katarzyna relacjonując doznane objawienia, przekazywała także słowa „Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli będą go nosili na szyi.”

Siostra Katarzyna opowiedziała o swoich objawieniach księdzu Alandel, który był jej spowiednikiem. Opowiedział on o całym zdarzeniu ówczesnemu arcybiskupowi Paryża Hyacinthe-Louis de Quélen, który ufając sile wiary siostry Katarzyny, zezwolił na wykonanie medalików według wskazanego wzoru. Dzięki temu odzwierciedla on symbole, które pojawiły się w relacjach siostry Katarzyny z objawienia.

 

 

 

Jak medalik stał się Cudownym Medalikiem

Noszący medalik, pierwotnie nazywany Medalikiem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, relacjonowali w jaki sposób dodawał im sił. Przypisywano mu moc umocnienia wiary, a także siłę do nawrócenia. Wierzący wskazywali na swoiste poczucie szczególnej opieki Matki Bożej. Kolejne relacje z wydarzeń mających miejsce w kolejnych latach łączył wspólny element - moc sprawczą upatrywano w sile, którą wierzącym przyniosła modlitwa do Matki Boskiej Niepokalanej inspirowana medalikiem. Stąd zawarta w medaliku inskrypcja słów objawionej Katarzynie modlitwy „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Dochodzenie przeprowadzone na rzecz zjawisk, których niezwykłość wiązano z medalikiem, przyniosło potwierdzenie jego fenomenu. Wskazano między innymi na niewątpliwą siłę wizerunku Matki Boskiej, odzwierciedlonej na medaliku oraz na wyjątkową szybkość rozpowszechnienia medalika. Jednocześnie rosła liczba świadectw wskazujących na wyjątkowe dobrodziejstwa i łaski, których doświadczyli wierni modlący się do Matki Boskiej dzięki ufności, jaką przyniósł im noszony przez nich jako symbol wiary medalik. Stosowana już wtedy nazwa Cudowny Medalik stała się oficjalna w 1838 roku wraz z jej uznaniem przez Stolicę Apostolską.

 

 

Orędownicy Cudownego Medalika

Cudowny Medalik stanowił także istotne sakramentalium dla ważnych postaci. Był bardzo chętnie wskazywany jako symbol ufności i wiary przez Św. Maksymiliana Kolbego, który nazywał go „srebrną kulą przeciwko złu”. Z kolei Święta Matka Teresa z Kalkuty, znana ze swojej działalności charytatywnej na całym świecie, nazywała medalik medalem miłosierdzia wskazując, że medalik ma być znakiem, że „Bóg kocha każdego człowieka i czeka na niego w każdej chwili życia”. Główną symboliką medalika ma być także przypominanie o wadze krzewienia miłosierdzia – tak potrzebnego w każdym czasie trudności.

Współczesne symbole o długiej historii

Dziś wyboru takich wyjątkowych symboli w postaci np. medalika dokonuje wiele osób, bez względu na wiek czy preferowany styl – bo stanowią one znacznie więcej niż ozdobę czy rodzaj biżuterii – to ważna i istotna forma wskazywania swoich przekonań czy wyznawanych wartości. Jednocześnie wygląd tych symboli jest zróżnicowany. Cudowny Medalik wykonany według oryginalnego wzoru wybierane są w wersjach ze złota lub ze srebra – wszystkie dostępne w ofercie sklepu Jubiler.pl

 

 

Cudowny Medalik zamówisz w sklepie Jubiler.pl

 

Polecamy również: