Benitoit - charakterystyka

 

Benitoit jest niezwykle rzadkim i cenionym kamieniem kolekcjonerskim. Z racji swojego wyglądu bywa mylony z szafirem, spinetem lub tanzanitem.

SKŁAD CHEMICZNY

Krzemian baru i tytanu

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Rzadko spotykane, niebieskie kryształy benitoitu znalezione zostały koło San Benito w Kalifornii w 1906 r. przez poszukiwacza rtęci i miedzi. Był on przekonany, że znalazł szafiry, lecz po zbadaniu kamieni na Uniwersytecie Kalifornijskim okazało się, że jest to nowy minerał, któremu nadano nazwę upamiętniającą miejsce znalezienia.

Kryształy są małe, o kształcie podobnym do piramid o szerokiej podstawie. Połysk ma szklisty. Benitoit ma „ogień" (dyspersję) prawie tak silny jak diament, lecz może go maskować niebieska barwa kamienia.

Benitoit odróżnia od szafiru dobrze widoczny dychroizm - podczas oglądania pod światło wykazuje jedną z dwu dominujących barw, zależnie od położenia. Przy obracaniu kamienia widzimy go jako szafirowo-niebieski i bezbarwny. Benitoit jest silnie dwójłomny.

WYSTĘPOWANIE

Benitoit jest minerałem bardzo rzadkim i występuje tylko w Kalifornii w USA.

OBRÓBKA

Niebieski benitoit szlifuje się fasetkowo do celów kolekcjonerskich. Bezbarwne kryształy benitoitu są częściej spotykane, lecz uważa się, że nie warto ich szlifować. Największy oszlifowany okaz beniotoitu znajduje się w Smithosonian Institution w Waszyngtonie.

 

Zobacz koniecznie: biżuteria z kamieniami

Sprawdź jaką moc mają kamienie